Header-betalogo
Ad-vert
Tågtavla

Snart bara pendeltåg på landets järnvägsnät?

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Den regionala och hårt skattesubventionerade tågtrafiken håller på att ta över det svenska järnvägsnätet. SJ:s beslut att sluta trafikera Malmö-Göteborg kan inte ha kommit som någon överraskning. Hur ska de kunna konkurrera med den av skattebetalarna subventionerade regionaltrafiken med Öresundståg? De kommuner som nu förlorar bekväma och snabba tågförbindelser får skylla sig själva. De tänker bara på den lokala och regionala pendlingen. De långväga resenärerna, som affärsresenärer, evenemangs-besökare och turister, tvingas bort från järnvägen. Längs Västkusten finns det bra vägar med utvecklad expressbusstrafik men så är det inte i övriga landet.

Snart kommer de skattesubventionerade pendeltågen i Stockholm att börja köra till Uppsala. Hur kommer detta att påverka SJ?

I Bergslagen domineras tågtrafiken av skattesubventionerad trafik av Tåg i Bergslagen och Tågkompaniet. Det har inneburit att många orter i dag saknar bekväma och snabba tågförbindelser som exempelvis Ludvika och Fagersta.

Mellan Gävle och Upplands-Väsby via Arlanda konkurrerar länstrafikens Upptåget med SJ.

För alla  som vill åka tåg längre sträckor är denna utveckling mycket oroande. Det är stor skillnad mellan regionaltåg och fjärrtåg. Regionaltågen har genomgående sämre komfort än fjärrtågen. De saknar 1 klass och de har med undantag för Tågkompaniets tåg ingen servering ombord.  Det går inte att boka sittplats på ett regionaltåg.  Till detta kommer längre restider med regionaltågen.

Det finns ingen organisation som tar tillvaratar de långväga tågresenärernas intressen. SJ gör det som trafikbolag liksom Veolia Transport. Men när de möter starka kommunpolitiker som satsar skattepengar på "pendeltågstrafik" kommer de inte långt.

Det är märkligt att  kommunpolitiker som vill ha nya banor och höghastighetståg inte inser vilka följder deras egna tågsatsningar får.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

 

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

2 KOMMENTARER

  • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

    kommentatör Kalle45,

    Skattesubventioner möjliggör inte konkurrens på likvärdiga villkor. Det Jan-Åke Bosell tar upp är ju jätteviktigt, inte minst för alla oss som gärna gör långresor med tåg och som dessutom ser en utveckling mot nya tågsatsningar och höghastighetståg.

  • 7fe94f177157d6a009aa87c3ecae041c

    kommentatör Avraham,

    Bosell tar upp ett viktigt ämne. Hur kommer det sig att inte denna enorma konkurrenssnedfördelning har kommit upp tidigare?

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...