Header-betalogo
Ad-vert
Goldman_jegefors

Harry Goldman - NyföretagarCentrum Sverige, Kjell Jegefors - Svenska Uppfinnareföreningen

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

Publicerad | Malin_Mohr

Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett Aktörsråd nu bildats av flera ideella rådgivarorganisationer.

Organisationerna NyföretagarCentrum Sverige, Connect, Svenska Uppfinnareföreningen, Coompanion, Winnet, Drivhuset och Venture Cup vill att staten på ett bättre sätt tar till vara på den kompetens som finns hos rådgivarorganisationerna – de som dagligen möter nya företagare. Det engagemang och kunskap som finns hos rådgivarorganisationerna kan inte ersättas av myndighetskontakter. Aktörsrådet vill ha en konstruktiv dialog med regeringen om hur mer företagande och tillväxt kan skapas i Sverige.

Under 2009 presenterades av näringsdepartementet FBA-utredningens förslag ”Statligt finansierad företagsrådgivning - för fler och växande företag”. Här fastslogs att;  

  • Staten bör garantera ett likformigt, kvalitetssäkrat basutbud av tillgänglighet till grundläggande företagsrådgivning för företagandets tidiga faser, i alla delar av landet

Under 2010 gavs nya riktlinjer från regeringen om företagsutvecklingen och statliga insatser för finansiering och rådgivning. (Prop. 2009/10:148). Här fastslogs att;

  • Affärsidéer och innovationer med långsiktig kommersiell bärkraft ska ha goda möjligheter att utvecklas
  • Resurseffektiviteten i främjandesystemet ska öka. Statens prioriteringar i ett nationellt och regionalt perspektiv bör göras tydligare, samtidigt som möjligheten till organisatoriskt samarbete stärks
  • Statens roll ska vara tydlig och väl motiverad och de statliga insatser som genomförs ska vara marknadskompletterande
  • Risken för snedvridning av konkurrensförhållanden och för undanträngningseffekter ska minimeras
  • Alternativa utförare ska övervägas i de delar som staten visserligen har ett intresse, men inte nödvändigtvis behöver vara utförare
  • Statliga insatser ska i största möjliga mån bedrivas med medverkan av privata aktörer

Aktörsrådet inbjuder regeringen till en dialog hur vi tillsammans kan främja nyföretagandet i Sverige.

Fortfarande saknas tillräckliga medel som garanterar de ideella organisationerna att bedriva och utveckla effektiv företagsrådgivning. De kunskaper och erfarenheter som byggts upp genom åren måste tas tillvara. Om Sverige ska ha en chans i framtiden behövs många fler nya livskraftiga företag än idag och möjligheter för rådgivningsorganisationerna att verka.

Det finns ett nära samband mellan uppfinnandet och företagandet. Sverige behöver tillväxt genom nytänkande och innovation varför det är självklart för Svenska Uppfinnareföreningen att ansluta sig till aktörsrådet.

 

Harry Goldman - NyföretagarCentrum Sverige

Karl Malmström - Connect

Kjell Jegefors - Svenska Uppfinnareföreningen

Anna Carendi - Coompanion

Britt-Marie Torstensson - Winnet

Caroline Trege - Drivhuset

Maria Olsson – Venture cup

Cf1082bbd6e908fbac849a6df2de6a92

Kommentatör

Malin_Mohr

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 476 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

INNOVATION I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lans 0

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...