Header-betalogo
Ad-vert
5012_petter_m__222

Petter Minnhagen Professor i fysik vid Umeå universitet och medlem av FFSK i KVA

Strukturproblem hämmar svensk forskning

Publicerad | Petter Minnhagen

Att lösa strukturella problem kräver ändringar i regelsystem och policybeslut. Detta kan vara nog så besvärligt, men en rapport från KVA´s fysikklass "Analys av den svenska teknisk-naturvetenskapliga forskningsstrukturen i ett nationellt perspektiv" (2009-12-30), menar att förändringar är nödvändiga för att en kreativ svensk forskning på sikt ska kunna konkurrera internationellt.

En utgångspunkt är att det föreligger ett växande gap mellan framgångsrik natur- och teknikvetenskaplig forskning i USA och Europa. Med framgångsrik forskning avses i detta sammanhang främst det svårfångade begreppetnydanande forskning som inte på något enkelt sätt låter sig fångas i mängdmått, som antalet publicerade artiklar eller citeringar.
 
En möjlig indikator på detta gap är att antalet utdelade Nobelpris, per innevånare är mycket lägre i Europa än i USA. Skillnaden beror enligt rapporten på ett mer effektivt utnyttjande av forskningsmedel i USA och en effektivare forskningsstruktur. Tre möjliga grundorsaker till de nuvarande problemen inom den svenska universitetsforskningen lyfts fram: 
fragmenterad forskningsfinansiering 
problematisk tjänstestruktur
bristande mobilitet bland akademiska lärare.
 

 • Fragmenterad forskningsfinansiering

Den akademiska forskningen är i ökande omfattning externt finansierad genom anslag från forskningsråd, stiftelser med mera. Externa anslag är tidsbegränsade, vilket innebär att efter ett par år förväntas forskaren lämna in en ny ansökan. Forskarens överlevnadsinstinkt leder då lätt till att undvika originella och djärva projekt, som kan äventyra fortsatt stöd genom uteblivna omedelbara resultat. Forskningsfinansieringen via forskningsråden är i stor utsträckning inriktad på mindre, individuella anslag. Detta försvårar skapandet av koordinerade och mer långsiktiga forskningsprogram – "kreativa miljöer". Sådana kan vara både små och stora, men förutsätter oftast en rimligt trygg långsiktig basfinansiering och ett visionärt ledarskap. Skapandet av flerakreativa miljöer är en nödvändighet enligt rapporten.

 

 • Problematisk tjänstestruktur

Bristerna i det nuvarande tjänstesystemet ger negativa effekter: den kortsiktiga externa finansieringen, som ofta krävs för att täcka forskarens lönekostnad, hämmar utvecklingen av nyskapande forskning, dels för att den premierar säkra projekt framför mer nyskapande, dels för att själva pengasökandet tar en avsevärd tid från forskningen. Dessutom premierar det ständiga pengasökandet formuleringsskickliga forskare framför mindre formuleringskickliga, men kanske väl så goda, kreativa forskare. Bristen på attraktiva tjänster, som kan sökas öppet, leder till minskad kvalitetsdrivande konkurrens och mobilitet. Få svenska tjänster är internationellt attraktiva. Detta leder dels till att relativt få högkvalificerade forskarkompetenser söker sig till Sverige, dels till att en elit av svenska forskare lätt kan attraheras till utlandet.

 • Bristande mobilitet

Att rekrytera forskningsledare och medarbetare från andra institutioner och lärosäten utgör ofta en värdefull injektion i den existerande forskningsmiljön, och det ökar den externa kontaktytan. Detta försvåras av den begränsade svenska mobiliteten, som också lett till en viss slutenhet med andra negativa följdverkningar, såsom att mobiliteten mellan olika discipliner i dag är mycket begränsad, liksom mobiliteten mellan akademi och näringsliv.

Rapporten betonar att problemet för svensk teknisk-naturvetenskaplig forskning är strukturellt snarare än ekonomiskt: En potatisåker förvandlas inte till en prunkande trädgård hur stora resurser man än satsar, om man fortsätter att bara odla potatis. 
 

Petter Minnhagen
Professor i fysik vid Umeå universitet och medlem av FFSK i KVA, som står bakom rapporten

Fotnot: Hela FFSK-rapporten (FFSK= fysikklassens forskningsstrukturkommitté i KVA) kan rekvireras via Julia Holmvik,julia.holmvik@nobel.kva.se.

Debattartikeln har tidigare publicerats i Vetenskapsrådets webbtidning Tentakel

04be6df89b2a34a82bff89f6d711353a

Kommentatör

Petter Minnhagen

(1 artiklar)

1 KOMMENTARER

 • Ab4d40ae37d052451e02f6023a256b1c

  debattör Josef Boberg,

  SVENSK FORSKNING PÅ DEKEN ?

  En tämligen god genomlysning av den saken finns här http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=855121

  Den svenska modellen har sina brister, tyvärr tyvärr... . :cry:
  http://josefboberg.wordpress.com/2007/12/09/wi-tanker-mest-fel

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 477 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

INNOVATION I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lans 0

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

INNOVATION Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett 0

Publicerad | Malin_Mohr

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...