Header-betalogo
Ad-vert
Asa_moberg_2011

Åsa Moberg, debattör

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

Publicerad | Anna Andersson

Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg.

Är pengar en medicin? Alla undersökningar visar att människor med god ekonomi mår bättre och lever längre, så det skulle man kunna hävda. Dock kan man inte påstå att politikerna agerar utifrån den kunskapen.

Det har varit rosafärgad bröstcancerkampanj i höst, igen. Än en gång har skickliga journalister lyckats presentera materialet så att jag tar det till mig. Som genomlysningen av de sjukas utsatta ekonomiska situation i Amelia (nr 21, 27/9): ”Jag har träffat kvinnor som på riktigt känner större oro över hur de ska klara ekonomin än själva cancern, och då är cancer ändå en livshotande sjukdom”, säger Yvonne Brandberg, psykolog, professor i vårdvetenskap och biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden.

Så är det för många sjuka och exemplet bröstcancer är tydligt. Försäkringskassan ifrågasätter ersättningen efter sex månader. En cancerbehandling brukar vara längre, ofta ett år eller mer:

”Nästan alla våra patienter känner någon som har blivit ifrågasatt av Försäkringskassan, så oron är stor. Och ekonomisk oro påverkar hälsan negativt – det finns det hur många undersökningar som helst som visar”, säger Aina Johnsson, kurator och medicine doktor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Medan inkomsten minskar dramatiskt får den sjuka högre utgifter: resor till och från sjukhuset (ofta långa), frånvaro för läkarbesök, parkeringsavgifter, mediciner, och extra dyrt: tandskador genom medicineringens uttorkande effekter.

”Jag har stött på kvinnor som väljer att ta bort hela bröstet helt enkelt för att de inte har råd att åka på strålbehandlingen”, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för BRO (Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation) och själv tidigare bröstcancerpatient.

Det behövs mer forskning om hur hälsan påverkas av bättre ekonomi. En studie har gjorts i psykiatrin i USA, berättar psykologen och forskaren Alain Topor i RSMH:s tidskrift Revansch (nr 3, -12) Ett extra bidrag på 30 dollar i månaden gjorde att patienter i psykiatrin ”fick vänner, alternativt kunde återuppta kontakten med gamla vänner och stärka sina familjeband. De fick ett socialt liv.”

Nu förbereds en liknande studie i Sverige. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få ”500 kronor extra i månaden att roa sig för. Sedan kommer att vi att följa upp och intervjua dem”, berättar Alain Topor. ”För lite pengar är ett hinder som gör att denna grupp människor får det svårare att må bättre”.

Att aldrig kunna göra en resa, bjuda hem någon eller ge en present, det är en tillvaro som de som beslutar om bidragsnormer inte skulle överväga för egen del. För människor med svåra psykiska problem präglas allt av fattigdomen. Bostaden blir ett fängelse, som Topor sammanfattar situationen.

Vem skulle inte bli deprimerad av en fattigdom utan slut? Det som samhället tror sig spara på dagens snåla bidragsnormer kan mycket väl innebära en kostnadsökning. Men hur ska vi få veta priset för ökad ohälsa hos alla de patienter vars ångest och smärtnivå ökar i onödan på grund av ekonomisk oro?

 

Åsa Moberg

6a1dd3193c7cf8c6459084dfe9a90d9d

Kommentatör

Anna Andersson

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 548 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...