Header-betalogo
Ad-vert
Peter-jeppsson

Peter Jeppsson, VD Transportgruppen FOTO: Athina Strataki

Sverige måste bygga snabbare

Publicerad | redaktionen

Det är välkommet att infrastrukturen blir en valfråga. Men viktigare än utspel om förbifarter och höghastighetståg är debatten om den omständliga beslutsprocessen som måste effektiviseras.

Parallella regelverk erbjuder generösa möjligheter att genom ständiga överklaganden förhala byggandet av vägar och spår. Små minoriteter kan stoppa satsningar som skulle ha gett många goda samhällseffekter och gagnat övriga medborgare. 

Inte minst miljögranskningen stoppar investeringar i såväl spår och vägar som hamnprojekt och flyg platser. Miljökonsekvensbeskrivningar är viktiga, men vår uppfattning är att inriktning och omfattning av en miljökonsekvensbeskrivning ska läggas fast i tidiga planeringsskeden och därefter inte ändras. 

Det går inte att bortse från miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. Men dåliga vägar leder till ojämn körning och mer utsläpp. Flaskhalsar leder till stillastående och onödiga utsläpp. Felande länkar likaså. En fungerande infrastruktur är ett villkor för att samhällets blodomlopp, transporterna, ska fungera. 

Det är en ödesfråga för Sverige att vi klarar av alla de angelägna infrastruktursatsningarna inom rimlig tid. Beslutsfattarna måste våga trycka på startknappen för de projekt som via processens alla steg har nått sitt mål.

 Sverige behöver en reformerad infrastrukturlagstiftning och visionära investeringar. Som i Danmark, där anläggningslagar stiftas för vissa infrastrukturprojekt. Lagen gör det möjligt att på kort tid låta samtliga parter få säga sitt samtidigt som invändningar snabbt kan tillmötesgås eller förkastas. 

Sverige har legat under EU-snittet för infrastruktursatsningar sedan 1980, med undantag för ett par år i mitten på 1990-talet. Vår appell till varje politiker oavsett färg är därför: Lova oss gärna färdvägar, men se framför allt till att de byggs inom rimlig tid.

JAN BOSAEUS, vd, Nobina, ordförande Bussarbetsgivarna och Transportgruppen

STEN BRANDT, vd, Bröderna Brandt Personbilar, ordförande Motorbranschens arbetsgivareförbund

PER CRONER, vd, Wallenius Marine, ordförande Sjöfartens arbetsgivareförbund

CARL GEORGSSON, vd, Svenska Shell, ordförande Petroleumbranschens arbetsgivareförbund

BJÖRN NILSSON, vd, Karlshamns Hamn, ordförande Sveriges HamnarI

NGVAR NILSSON, vd Schenker North, ordförande Transportindustriförbundet

THORD SANDAHL, vd för Sandahlbolagen Fulload, ordförande Biltrafikens arbetsgivareförbund

PETER VIINAPUU, Scandinavian Airlines System, ordförande, Flygarbetsgivarna

PETER JEPPSSON, vd Transportgruppen

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...