Header-betalogo
Ad-vert
Martin_uggla

Martin Uggla ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Teliasonera bedriver censur i Vitryssland

Publicerad | Martin Uggla

Sveriges regering försöker profilera sig internationellt som en förkämpe för frihet på internet. Men samtidigt hindrar det halvstatliga Teliasonera sina abonnenter i Vitryssland från tillträde till några av landets regimkritiska hemsidor. Företaget går till och med längre än regimen själv i sin censurverksamhet. Det skriver Martin Uggla, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Via sitt dotterbolag Best blockerar TeliaSonera sedan ett par veckor tillbaka regimkritisk information från flera vitryska hemsidor på internet. En av de aktuella hemsidorna ärwww.charter97.org, med stark koppling till oppositionspolitikern Andrej Sannikau. Den före detta presidentkandidaten Sannikau dömdes nyligen till fem års fängelse i en uppenbart politiskt motiverad rättegång, ett domslut som fördömts av såväl EU som Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M). 

Teliasoneras agerande är uppseendeväckande, inte minst mot bakgrund av att Sveriges regering i internationella sammanhang försöker göra värnandet av ett fritt internet till en profilfråga. Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har nyligen inlett en stor satsning på bistånd till förmån för ökad frihet på nätet. Och Carl Bildt har under de senaste veckorna flera gånger gjort offentliga uttalanden på samma tema.

I ett tal vid det internationella internetforumet EuroDIG i Belgrad den 30 maj nämnde Bildt Vitryssland som ett problemland när det gäller friheten på internet. Han konstaterade också uttryckligen att censur i form av blockering eller filtrering av innehåll på nätet är oacceptabel. Men det är alltså just detta som Teliasonera – med svenska staten som största ägare – ägnar sig åt i Vitryssland.

Teliasoneras affärer i Vitryssland har uppmärksammats och kritiserats tidigare, bland annat i samband med att vitryska mobiloperatörer hjälpt landets myndigheter med telefonavlyssning av oppositionella.

Företaget har bemött kritiken med hänvisning till att man bara följer landets lagar, ett i sig föga hedervärt argument med tanke på den auktoritära vitryska regimens starka kontroll över rättsväsendet.

Det nu aktuella agerandet är dock ännu mer anmärkningsvärt. Utan laglig grund hindras Teliasoneras abonnenter från att ta del av regimkritisk information. Därmed bistår företaget aktivt och medvetet Lukasjenkos regim i förtrycket mot oliktänkande. Man går till och med längre än den redan repressiva lagstiftning som Lukasjenko infört för att tysta regimkritik på internet.

Detta föranleder oss i Östgruppen att rikta följande fråga till utrikesminister Carl Bildt och finansmarknadsminister Peter Norman (M), ansvarigt statsråd för statens ägande i Teliasonera: Hur går Teliasoneras censurverksamhet i Vitryssland ihop med en svensk utrikespolitik som värnar om friheten påinternet?

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Debattartikeln är även publicerad på SvD.se

Om du har problem att komma åt länken www.charter97.org kan de bero på att din svenska internetleverantör får sitt utländska material via någon av Teliasoneras inkommande förbindelser. Då får man felmeddelande när man försöker nå sidan. Den går doch att nå via till exempel utländska vpn-förbindelser. Red:s anm.

617976740fe0e8d0dce440a59e921cfa

Kommentatör

Martin Uggla

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Dags att nyansera täckningsdebatten?

ICT I helgen publicerade SvD en debattartikel om mobiltäckningen skriven av Socialdemokraternas it-politiska talesperson Monica Green. Debattartikeln, och andra inlägg på nätet, innehåller enligt mig en e 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Wifi fullt 2016?

ICT EU vill positionera Europa som en föregångsregion inom kommunikation med tillgång till internet och mobilt bredband i världsklass. Med önskemål om ökad tillgänglighet följer ett ökat behov av kapacite 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Utilityföretag sårbara för virusattacker

ICT Den senaste tiden har flera välkända utilityföretag hamnat offline på grund av virusattacker. Genom att exploatera delade hårddiskar har virusen lyckats sprida sig bland de interna datanätverken, dock 0

Publicerad | Eric Uggla

Frekvensdelning äntligen på agendan

ICT Det börjar bli trångt i luften och önskemålen om ökad mobilitet tilltar för varje år som går. Trafiken i mobilnäten har ökat med mer än 150% under året, väl över satta prognoser. För att komma till en 491

Publicerad | Ulf Seijmer

Vad skolor bör känna till om IT-säkerheten

ICT Skolor måste kunna erbjuda både personal och elever tillgång till digital information. Men gränsen mellan informationsfrihet och risken för informationsmissbruk är hårfin, därför måste skolorna skydda 0

Publicerad | Eric Uggla

Nätattacker alltmer vanliga men det går att skydda sig

ICT De nätattacker som nyligen drabbade främst svenska myndigheter är ett gissel. De saktar ner de drabbades webbsajter eller gör dem otillgängliga för besökarna, ofta i situationer då informationsbehovet 0

Publicerad | Sven Hammar

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

ICT När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nyligen gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning på fem orter runt om i Sverige, var budskapet i media tydligt: ”Oroar Du Dig för att utsättas för 1

Publicerad | Olle Johansson

Data lagrad i molnet kan hamna utomlands

ICT Hamnar din data i molnet utanför Sverige? Då är du i gott sällskap. Det gör nämligen lagrade data från cirka 15 procent av alla svenska kommuner och myndigheter också. 0

Publicerad | redaktionen

Viktigt med vuxenansvar på Internet

ICT Idag släppte .SE sin årliga rapport Svenskarna och Internet. Rapporten visar bland annat att Internetanvändandet fortsätter gå nedåt i åldrarna. Den största ökningen står skolbarn i låg- och mellansta 0

Publicerad | Amelie Furborg

Så gör du din kommun säkrare med eller utan kameror

ICT Tidningen Dagens Samhälles färska enkät om trygghetsfrågor visar att tre av fyra av landets lokala toppolitiker är positivt inställda till kamerabevakning och vill ha fler kameror. Det är bra att få e 0

Publicerad | Andreas Johansson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...