Header-betalogo
Ad-vert
Ulla-hamilton

Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M)

Ulla Hamilton: Moderaterna säger ja till Förbifarten och fler jobb

Publicerad | redaktionen

Förbifart Stockholm beräknas direkt sysselsätta 4 000 personer per år - totalt 33 000 årsarbeten.

Efter de rödgrönas haveri om Förbifart Stockholm står det klart att Miljöpartiet dikterar villkoren för de rödgrönas trafikpolitik. Att säga nej till Förbifarten riskerar inte bara en trafikinfarkt i regionen utan även värdefulla arbetstillfällen.

Stockholm står inför stora utmaningar och det är en historisk utveckling som pågår i regionen. Viktiga infrastrukturprojekt som E18, Norra Länken, Citybanan, Förbifart Stockholm, Tvärbana Norr är igång eller i startgroparna. Det är en tydlig signal mot Stockholmarna att Alliansen i Stockholm har en optimistisk framtidstro och förmåga att fatta viktiga beslut som främjar tillväxten i regionen. 

Regeringens infrastrukturplan (2010-2021) genererar ca 190 000 årsarbetstillfällen i Sverige. Det avser de personer som är direkt involverade i byggandet av infrastrukturen.  Av dessa 190 000 står Förbifart Stockholm för 33 000 årsarbetstillfällen eller drygt 4000 arbetstillfällen per år. 

Enligt Moderaterna handlar det inte om antingen eller. Vi tycker att alla trafikslag har en framtid i Stockholm och kommer att verka för en utbyggnad av spår, vägar och cykelbanor.

Ulla Hamilton
miljö- och trafikborgarråd (M)

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

14 KOMMENTARER

 • D903b00e1ff780b23a51f5cff971b9dc

  kommentatör Calle,

  Jo, okej, förbifarten ger en massa arbetstillfällen. Men det är väl inte på något som helst sätt ett skäl att bygga en motorväg? Så kan man ju inte resonera om saker!

  Tyvärr hänger all trafik och val av färdmedel ihop, så att säga att man satsar både på bilvägar, kollektivtrafik och cykelbanor och gångbanor blir inte helt genomtänkt. T.ex. vid Slussen vill ju Alliansen ha 8 bilfiler som bränner över mellan stadsdelarna. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas som vanligt till underjorden eller leds ut mitt i trafiken. Fler vinner tid på att ta bilen till jobbet, vilket gör att kollektivtrafiken står stilla i bilköer. Vi behöver få fler stockholmare att cykla och åka kollektivt, och färre att ta bil. Inte mer av allt. Bilvägarna ska framför allt vara för yrkestrafik, och med fler reserverade körfält för kollektivtrafik (och ev. samåkare) blir det mindre väg över till de som tar bilen för att det är bekvämare.

  Självklart behöver man ta bilen då och då, men på det här sättet blir det tommare på vägarna. Bygger vi förbifarten ändras beteendet till det motsatta, och den nya vägen kommer den snabbt att fyllas, och vi får snart precis samma trafikkaos som idag.

 • 7fe94f177157d6a009aa87c3ecae041c

  kommentatör Avraham,

  Calle, du verkar ju vara en sansad kille, då förstår du säkert också att den centrala tesen i ditt inlägg inte håller: självfallet måste Europas snabbast växande storstad -Stockholm - ha "mer av allt". Därför behövs - också - förbifarten. Framförallt för att väginfrastrukturinvesteringarna i princip har stått still de senaste 30 åren. Men också T-bana till N Station, effektiva lösningar till Djurgårdsstaden samt kraftig förtätning i innerområdena, inte mist för tt skapa en trivsammare och mer levnadskraftig storstad.

 • 45e2526a9ca23e2af646465f2c04a345

  debattör Stefan Bodingh,

  Jag ser mycket gnäll om kollektivtrafiken, men den är helt överlägsen vad vi har i andra städer.

 • 7fe94f177157d6a009aa87c3ecae041c

  kommentatör Avraham,

  Så sant, STefan. Även så, så är en t-baneutbyggnad till N Station/KS/KI av högsta vikt vid utbyggnaden av den nya stadsdelen, dels för att t-bana är den enda kollektivtrafikform med tillräcklig kapacitet, dels att det faktiskt är billigare än snabbspårväg per personkilometer, vilket faktiskt är det relevanta måttet. Det skulle dessutom vara en kraftfull signal till att Stockholms politiker verkligen vill ha en expansiv storstadsregion.

 • 01a337a8ebe4c0b2c8a48cae026ced13

  kommentatör periskopet,

  Visst finns det kollektivtrafik i Stockholms-regionen, men det behövs fler spår och en utbyggd T-bana. Hur har pendeltågen fungerat? Dessutom räcker det inte med att enbart titta på den inre trafiken i regionen utan också all tågtrafik som angör regionens hållplatser. Det är ständiga problem beroende på att Banverket inte fått tillräckliga resurser. I stället för att subventionera villaägares byggande av trädäck eller skulle det behövs satsningar på den spårbundna trafiken. Moderaterna klarar inte framtidsfrågorna utan vinglar fram.

 • 7fe94f177157d6a009aa87c3ecae041c

  kommentatör Avraham,

  Bäste Periskop!

  Vad ROT-avdrag (som jag antar att du menar när du pratar om "trädäck") har med utbyggnad av spårtrafik att göra står skrivet i stjärnorna... Dessutom har ju ROT-avdraget brett stöd även i den rödgröna oppositionen, som dessutom inte är en kommunalpolitisk angelägenhet. Så det verkar som om du rört ihop en hel del...

  Bevare oss från de rödgröna i Stockholmspolitiken, om vi vill ha en levande huvudstad!

 • 1a19149b82ba7208b3906a2300b4a1f8

  kommentatör nathalie,

  Kollektivtrafiken är mycket viktig, men i Stockholm behövs också lösningar för bilarna. Dagens situation är hopplös. Helhetslösningar eftersökes....

 • 01a337a8ebe4c0b2c8a48cae026ced13

  kommentatör periskopet,

  Förbifarten behövs nog, men framför allt behövs det satsningar på kollektivtrafiken, inte minst den spårbundna. Detta har moderaterna tyvärr inte förstått eller velat förstå. Det är en kraftigt utbyggd kollektivtrafik som kan lösa upp trafikpropparna. Vi måste steg för steg minska biltrafiken. Det behövs kraftigt höjda anslag till Banverket för att förbättra underhåll och driftsäkerhet. Det behövs fler spår, inte minst dubbelspår, förbättringar för godstrafiken för att minska transporterna på väg.

 • 92a5e5e5ac9c917119d9ea52b593ca90

  kommentatör Stephen,

  Mig veterligt har de enda satsningarna på spårvägar värda namnet i Stockholm i modern tid kommit till på borgerliga initiativ, eller åtminstone under starkt borgerligt inflytande. Så håller Ulla det hon lovar, så tror jag nog att det är enda valet för att slippa feg vindflöjespolitik när det behövs krafttag för att få ett starkt expansivt Stockholm att inte tappa fart. Du har min röst också, Ulla!

 • Cfd4dd6acca45bf1caa5134411a0afef

  kommentatör UllaH2,

  Min ambiotion är definitivt att leverera såväl igångsatt bygge av Förbifarten som av nya Slussen under nästa mandatperiod. När det gäller SLussen togs det ett inriktningsbeslut om infrastrukturen på sista kommunfullmäktige innan sommaren. Byggnader är ännu inte klart men det är inte lika bråttom som med vägar, cykelbanor och gångbanor och inte minst kollektivtrafiklösningar.t

 • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

  kommentatör Kalle45,

  OK. Tack. Du har min röst. Lovar. Svårare än så behöver behöver det ibland inte vara. Lycka till o se dessutom till att lova det du skriver...

 • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

  kommentatör Kalle45,

  Våga nu även, eller vad som nu är problemet, fatta beslut om Slussen. Snacka om obeslutsamhet från alla färger och politiker. Vad är problemet?

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...