Header-betalogo
Ad-vert
Gardebring-yimby

Anders Gardebring, Yimby

Varför blir spåren så dyra?

Publicerad | Anders Gardebring

Svenska Dagbladet skrev nyligen om kostnaderna för utbyggnaden av nya spårvägslinjer i Stockholm. SvD:s rapportering kring Spårväg City har väl - om man ska vara helt ärlig - inte varit helt klockren. Men denna gång väljer man att ta upp ett relevant och stort problem. Nämligen det faktum att infrastrukturinvesteringar av någon anledning ofta blir väldigt dyra i Stockholm.

Kostnaden för Spårväg City, om man räknar in alla kringkostnader, blev enligt SvD 67 procent högre än man räknat med (siffran kan säkerligen diskuteras - men kostnaderna blev i alla fall klart högre än beräknat). Spårväg City:s kommande etapp, från Djurgårdsbron till Ropsten, kostnadsberäknas till mellan 4 och 6,5 miljarder kronor.

 

Tvärbanans 6,5 kilometer långa gren mellan Alvik och Solna som byggs just nu beräknas landa på 5,2 miljarder. Det är, enligt SvD:s artikel, dubbelt så dyrt som motsvarande projekt på andra ställen i Europa. Och det är inte bara i jämförelse med andra länder det blir dyrare. När man i Norrköping nyligen byggde ut sitt spårvägsnät blev kostnaderna avsevärt lägre än i Stockholm.

 

I en konsultrapport som tagits fram på uppdrag av SL tas ett antal punkter upp som orsaker till de höga kostnaderna: 

• Ansvarsfördelningen: kommunerna i Stockholms län kan ställa krav utan ekonomiskt ansvar, SL äger spåren och står för notan.

• Genom planmonopolet kan kommunerna styra över banans sträckning, men slipper fördyrande kostnader. 

• Val av högre teknisk standard, och i viss mån överdimensionerade tekniska system. Exempelvis byggs Solnagrenen för att kunna köra i 80 kilometer i timmen, tysk och fransk standard är 70. 

 

Och inte minst: 

• Bilarnas framkomlighet får inte störas av spårvägar i Sverige, till skillnad från i Europa där spårvagnen prioriteras. Tunga konstruktioner som tunnlar och planskilda korsningar driver upp priset.

 

Förhoppningsvis kan det faktum att SL börjar bli medvetna om problematiken också leda till handling från tjänstemännen så väl som våra politiker. Stockholm är i ett skriande behov av nya spår - både ovan och under mark - och det är synnerligen allvarligt att vi i Stockholm bara får hälften så mycket spår för pengarna som i många andra Europeiska länder.

 

I artikeln tas också kort frågan upp om spårväg eller tunnelbana till nya Karolinska sjukhuset och Norra station/Hagastaden. Enligt de beräkningar som gjorts är merkostnaden för tunnelbana på denna sträckning marginell. Här är YIMBY:s ståndpunkt klar: Området behöver den kapacitet som tunnelbanan bidrar med.  Istället för att låta svaret vara spårväg eller tunnelbana borde svaret snarare vara tunnelbana nu och komplettering med spårväg senare. I en tät innerstadsmiljö behövs båda.

 

Om vi kan hålla ordning på kostnaderna kanske vi också får råd att investera i plattformsdörrar på de stora tunnelbanestationerna. Nyligen var det dags igen när en 37-årig man halkade ner från perrongen på T-centralen just som ett tåg rullade in. Mannen klarade sig turligt nog med lättare skador men var en hårsmån från döden.

 

Det är hög tid för en investering i plattformsdörrar. Man ska inte behöva vara rädd för att falla ner framför ett inkommande tåg bara för att man väljer att åka kollektivt.

 

Anders Gardebring
Yimby.se 

 

B57be626bc543fd4beb0f8b47cedc078

Debattör

Anders Gardebring

(10 artiklar)

2 KOMMENTARER

 • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

  kommentatör Kalle45,

  Instämmer till fullo. Väntar fortfarande på en ansvarsfull storstadspolitik i Sverige, inte minst när det gäller satsningar på infrastruktur. Verkar få vänta länge till...

 • 45e2526a9ca23e2af646465f2c04a345

  debattör Stefan Bodingh,

  huvudet på spiken!

  kravställare utan ekonomiskt ansvar är alltid fel!
  kommuner bör tillfrågas att lämna synpunkter och önskemål, men det är den som betalar som bestämmer.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...