Header-betalogo
Ad-vert

Världens första vertikala växthus crowdfundar

Publicerad | Daniel Daboczy

Plantagon har kommit långt i att förverkliga en riktig fantastisk idé. Ambitiös men genomförbar. Första spadtaget är taget i Linköping och nu vill de engagera crowden i sitt ambitiösa projekt.

Av den totala investeringen på 200 miljoner kronor som görs i byggnaden i Linköping har 1 miljon kronor reserverats för att kunna bjuda in allmänheten i projektet.

Vi på FundedByMe älskar progressiva företag som förstått att likt Flippin Burgers och andra framgångsrika kampanjer så finns det ett enormt värde att bjuda in sina kommande kunder och deltagare tidigt.

Grunden i crowdfunding ligger i att bjuda in den breda allmänheten i realiseringen och finansieringen av sina projekt.

För 10 kronor kommer finansiärens namn att bli synligt i växthuset. En investering på 50 kronor och uppåt innebär även en möjlighet att få ta del av första skörden. För 10 000 kronor och uppåt ingår även en föreläsning inom Urban Agriculture eller om Plantagons organisationsmodell Companization som skapar förutsättningar för ett mer ansvarstagande företagande.

Vårt mål med att använda oss av crowdfunding på det här sättet, är att engagera allmänheten i växthusprojektet i Linköping. Byggnaden som är på tolv våningar kommer att innehålla 4 000 kvadratmeter odlingsbar yta som kan producera cirka 500 ton grönsaker per år. En del av byggnaden kommer att bli ett forskningscenter, med möjlighet att bli världens första inom Urban Agriculture.

Crowdfunding är bevisat effektivt och populärt och detta projekt har redan hamnat i top 3 bland mest indragna medel i en crowdfunding kampanj.

 

Hans Hassle

Läs mer på:

http://fundedbyme.com/projects/2012/05/varldens-forsta-vertikala-vaxthus/

722e4d6d5a1c8b67f37e4f9c949d4a63

Kommentatör

Daniel Daboczy

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 332 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...