Header-betalogo
Ad-vert

Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik

Publicerad | Jan Peter Strömgren

Alla hörselskadade har rätt till hörselvård efter behov. Men denna rättighet hotas nu av snabba, omvälvande ”valfrihetsreformer”, som prioriterar ekonomiska och ideologiska intressen före hörselskadades bästa.

Hörselvården är livsviktig för oss hörselskadade. Tillgången till allsidig habilitering och rehabilitering, inklusive hörapparater och andra hörhjälpmedel, är helt avgörande för våra möjligheter att få en fungerande tillvaro i skolan, på jobbet, på fritiden och i familjelivet.
Det finns därför all anledning att utveckla och förbättra hörselvården. Men ansvariga politiker i regeringen och en del landsting driver nu igenom ett genomgripande systemskifte av hörselvården i olika delar av landet, utan att först genomföra oberoende utredningar och konsekvensanalyser. Det här är inte bra för vare sig enskilda individer eller samhället i stort.

Vi i HRF tar starkt avstånd från så kallat ”fritt val av hörapparater” – att landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Detta innebär i själva verket att landsting avhänder sig sitt lagstadgade ansvar för invånarnas habilitering och rehabilitering, och bidrar till att tillgången till hörapparater blir en plånboksfråga. Vi har sett att ”fritt val” leder till att enskilda drabbas av höga kostnader för vård och hjälpmedel som de har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen. För regeringen tycks honnörsordet ”valfrihet” vara viktigare än innehållet i välfärden. Seriös hälso- och sjukvårdspolitik måste sätta patientens bästa i centrum, inte hörselföretagens strävan efter att sälja fler och dyrare produkter.

Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) saknar förtroende för regeringens vilja att skapa goda förutsättningar för att alla hörselskadade ska få tillgång till en utvecklad, allsidig hörselvård och hörhjälpmedel efter behov. Därför kräver vi nu att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, som får i uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose våra behov i ett långsiktigt perspektiv.

HRF anser att det ska finnas en samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet, bygger på en sammanhållen vårdkedja och bedrivs långsiktigt. Vi anser också att ingen ska behöva köpa hörapparater privat för att det egna landstinget inte kan erbjuda de hjälpmedel han/hon behöver. Ingen ska behöva hamna i en situation där den egna plånboken blir avgörande för möjligheten att få den vård och de hjälpmedel han/hon behöver.
Den som vill köpa hörapparater privat ska kunna göra det, men köpet ska då inte subventioneras med offentliga medel. Skattemedel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården, så att denna kan hålla hög och jämn kvalitet i hela landet."

E67d2e6088df3bc575138365afb8ef42

Kommentatör

Jan Peter Strömgren

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 548 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...