Header-betalogo
Ad-vert

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

Publicerad | Michael Olofsson

Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimathotet?


Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimathotet?

Om vi godtar påståendet att högre koldioxidhalt i atmosfären ger varmare klimat så är det givetvis de stora utsläppsbovarna flyget, lastbilarna och personbilarna som är orsak men dessa nämner överhuvudtaget inte klimatdebattörerna Magnusson och Holmgren utan de är helt inriktade på att kränga vindkraftsandelar. Svensk
elproduktion är i stort sett fossilfri, det är bara i yttersta nödfall, när det är jättekallt och vindstilla som oljeeldade kraftverk sätts in. Pengar behövs till annat än vindkraft. Investeringar i vindkraft är meningslösa och bortkastade. Luften vi andas innehåller endast 0,038% koldioxid och växterna absorberar detta.

Den som tycker vindkraft är det bästa som finns kan välja ett elabonnemang där man betalar för vindkraftsel. Vad man sedan får i sitt eluttag vet man inte men det är iallafall ekonomiskt riskfritt. Detta är någonting som klimatdebattörerna utelämnar när de fritt pläderar hur man kan minska sin klimatpåverkan. Deras klimatdebatt går bara ut på att kränga andelar som inbringar kapital till deras näringsverksamhet. Det är ett mysterium varför dessa näringsidkare frivilligt vill dela med sig av pengarna som tjänas på vindkraftverken eller kan det
vara så att just andelsägarna är de som de tjänar pengar på?

Vidare i deras "annons" får vi veta att om man köper 10 vindandelar så minskar man sitt utsläpp av koldioxid med 10 ton. Men hur är det med pengarna då? Vad konsumenten tjänar ekonomiskt på det hela förtigs. Den stora vinsten som framhålls är exporten till övriga europa så att kolkraftverken ersätts. Hur är det med det? Den svenska landsbygden förvandlas med miljardinvesteringar till ett industriområde, med endast en handfull arbetstillfällen som tack, för att försörja Europa med elektricitet så att de kan exportera billigt livsmedel m.m. och
ta våra arbetstillfällen.

Sist men inte minst så finns det numera säkra uppgifter på att klimatförändringar också har drabbat grannplaneten Mars.

Ska det byggas vindkraftverk där för att hejda?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fc7747b6c65847fb3fcfc924d6479501

Debattör

Michael Olofsson

(23 artiklar)

7 KOMMENTARER

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 457 dagar sedan

  Vindkraftens tragedier och mikjömarodör

  Vindkraften den sämsta lösningen på Global Warming
  Vindkraften har de högsta CO2 utsläppen av våra energiproduktion.
  Jag har surfar runt två år på nätet finns många förtvivlade människor som står i valet och kvalet att sälja. Priset som erbjuds är ofta inte godtagbart då paret har sparat hela sitt liv för att kunna göra den största investeringen i deras liv. Leva kvar och försöka överleva eller ta förlusten och flytta. Ett äldre par som regelbundet hade besök av barnbarnen som sov över och gladde mormor och morfar. När vindkraften kom till byn vägrade barnen att sova över. Vindkraften har lett till många tragedier bland drabbade utan ersättning. Sätt stopp på vindkraften innan stora delar av drabbade inte orkar med oljudet och får stress med följdsjukdomar.
  Kommuninnevånarna kan ta ut voteringslista vör ja/nej till kommunens vindkraftbeslut.
  Stryka politiker med med uppsåtet att skada sina innevånare skall stoppas genom strykas på valsedeln september 14. Kommunen bör informeras varför kopia på voteringslistan önskas. Får säkert politikerna att tänka en gång till.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 553 dagar sedan

  Vindkraften ökar CO2 utsläppen istället för att överta kolkraftens elgenerering. Från malm av järn/stål, koppar aluminium och magnetit (3 - 4 ton) till färdigt vindkraftverk med fundament + armering 600 - 1000 ton, torn, maskinrum med innehåll 500 ton, transformatorer, turbinvingar av glasfiber med bisfenol-A 40 - 60 ton.
  Avverkning för vägar tornplats och kraftgator är ca 1 ha 10000 m^2. Avverkad skog hade tagit upp ca 5 - 10 ton CO2/år och tornplats med vägar och kraftgator (1 ha).
  Grustag, stenbrott för vägar, baracker, parkeringar och fundament. Transporter med släp för torndelar, maskinrum, turbinblad tar 17 l disel/mil.
  El från elnätet för styrsystem i maskinrummet oljepump, hydralpump, värme och kylanläggning, rotation av turbinvingar för att motverka skevhet och vid start för vindkraft, avisning 10% av generatorns märkeffekt, lyse, hissar, rotera maskinrum, kommunikation och it.
  Baracker, pump till brunn för vatten med vattenberedare lyse kylskåp, elspis värme, TV, verkstad, motorvärmare tankavlopp och trekammarbrunn.
  Transportfordon för tung last tar 17 l disel/mil, lastbilar, dumper, hjullastare, lyftkran, högkran, vibratorvält, tryckluftutrustning, skördare och motorsåg.
  Rivning, transporter till skrot och destruktionsanläggningar av betong och turbinvingar för destruktion obs bisfenol-a, återställning, plantering av skog.
  Ett vindkraftverk avger mer CO2 än det kan avlasta andra CO2 källor som kol.
  Ett vindkraftverk kräver mer energi för sin tillverkning och igångsättning än det själv kan producera under sin ekonomiska livslängd som är 15 - 22 år. Minska CO2 utsläppen och öka energitillgången genom att stoppa vindkraften. Behåll vår vackra natur genom att stoppa vindkraften. Behåll människor friska genom att vara i en orörd natur och inte behöva få sin sömn störd av vindkraften. Locka turister med vindkraftfri och tyst omgivning för rekryation. Vi har redan en utomordentligt säker, ren och tillräcklig energitillgång från vatten- och kärnkraft.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 668 dagar sedan

  Europa börjar inse kostnaderna för vindkraft

  I Tyskland skenar energipriserna och hotar företag och jobb, Energiwände blir för dyr. Inga beslut har tagits än vad som skall till. Märkel vill vinna valet i höst så hon låter nya beslut vänta tills valet är avklarat. Förmodligen startas de stillastående reaktorerna för stabil produktion och en inbromsning av vindkraft. Kraftnätet är under förstärkning. Energin genereras i norr och tung elintensiv industri ligger i söder.
  England skall låta folket bestämma om vindparker skall byggas. Subventioner till vindkraften minskas.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 714 dagar sedan

  Arne Hällsten, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Malå är den ende som vågat träda fram. Han säger: ”Vi är alla grundlurade! Vindkraftsetableringen gick för snabbt och lagstiftningen var inte anpassad till den. Ljudnivån överskrider också vida de 40 dB som låg som grund för tillstånden. Under vintern när snurrorna belastas låter det som en vansinnesorkester även på tre kilometers avstånd. Om företagen tvingas följa sina gränsvärden på 40 dBA skulle de inte få driva vindparkerna under vinterhalvåret”.

  Naturvårdsverket har sänkt störvärdet i tysta områden till 35 dBA.

  Arne Hällsten vill se en oberoende prövning av vindkraftsföretagens skyldigheter och rättigheter. ”Det finns alltför många människor i beslutsfattande ställning som har svalt vindkraftspropagandan utan reservationer”. Dessutom befarar han att parkerna kan komma att inhägnas för att anpassas till EU:s maskindirektiv för att undvika olyckor. Då lär många vakna upp säger han.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 714 dagar sedan

  Det har jag hela tiden försökt framföra. 2. Vattenfall har gjort livscykelanalyser för sin elproduktion där utsläpp för byggande, drift och rivning räknas in.
  3. Kärnkraften ger utsläpp med 5 gram per kilowattimme, därefter kommer
  4. Vattenkraften med 9 gram/kWH
  5. Vindkraften 15 gram 7kWh
  6. Kungl. Vetenskapsakademien har som mål att stärka vetenskapen i det politiska beslutsfattandet. Deras energiutskott har kommit fram till att subventioner i det svenska elnätet trots miljardomfattning ger tveksam klimatnytta.
  7.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 565 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...