Header-betalogo
Ad-vert
Jonny-ftät

Jonny Fagerström

Vindkraften - en propagandalögn och samhällsekonomisk katastrof

Publicerad | Jonny Fagerström

Vindkraften är i stark medvind skriver två centerpartister, Jonny Lundin och Emil Källström, i en artikel bla på Teknikdebatt. Artikeln står i skarp kontrast till den verklighet som framställs i andra media.

Ingen talar längre om kärnkraft anser Lundin och Källström, trots att media de senaste veckorna varit full av diskussioner om industrins krav på att bygga ytterligare kärnkraft i Sverige, i syfte att pressa ner elpriserna. Diskussionerna om elprisets utveckling när den finska reaktorn Olkilouto 3 startar 2013 tycks också har gått Centern förbi, kanske för att man vill blunda för att detta pressar ner elpriserna i Norden vilket gör vindkraften olönsam. Den danska vindindustrin har ställt krav på att stoppa den finska reaktorn av samma skäl. Har centern inte heller noterat detta?

 

Trots att vindkraften alltså anses vara i ”medvind” skriker just nu vindindustrin i media ut sin frustration och sitt behov av ytterligare subventioner. Överskottet på elcertifikat och det för närvarande jämförelsevis lägre elpriset har gjort att vindindustrin just nu går på knäna i olönsamhetens och förlustträskets utmarker. Det är därför Svensk Vindenergi kräver av regeringen att, som det heter, ”höja ambitionerna i elcertifikatsystemet”. Har inte heller detta nått fram till skribenterna?

 

Inget tyder på att utbyggnadstakten avtar anser skribenterna. Vi kan dock konstatera att vindindustrin misslyckats med att tvinga statsmakterna till att ta bort det kommunala vetot mot större vindkraftsetableringar. Detta har lett till, anser vindindustrin, att människor lyckats hindra bygget av minst 380 vindkraftverk. Ytterligare 700 vindkraftverk anses ”hotade” av samma skäl. Detta var alltså inte så farligt som vindindustrin framhållit, eller?

 

Det positiva med detta är dock att man räddat investerarna från ca 15 miljarder kronor i dåliga investeringar, besparat de hårt prövade elkunderna ytterligare pålagor om 400 miljoner kronor per år och räddat ca 5000 människor på landsbygden från att få sin livsmiljö förstörd. Hur ser ”landsbygdspartiet” centern på detta? Det som är bra för vindindustrin är inte bra för människorna, elpriserna och jobben. Men det struntar centern i.

 

Man frågar sig nu, vad är egentligen sant? Är vindindustrins ständiga nödrop på statlig intervention och behov av höjda subventioner den rätta bilden, eller är Lundin och Källströms ”medvindsbild” den rätta? Vem hanterar sanningen ovarsamt?

 

Skribenterna jublar också över stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck. I dagarna framgick det i media att Sverige nu indelas i fyra elområden, där Skåne blir ett underskottsområde avseende el och sannolikt därför drabbas av ännu högre elpriser som tack. Istället ska man ha vindkraft anses det. Det är därför som man nu bygger sönder hela det skånska landskapet med otaliga vindkraftsanläggningar utan att för den skull kunna ersätta ett modernt kärnkraftverk.

 

Sanningen om vindkraften måste fram och centerns och miljörörelsens samröre med vindindustrin och LRF måste redovisas öppet.

 

Jonny Fagerström

Skövde

 

Cc5e060665d0aa43fffdd35b1e0d53c0

Debattör

Jonny Fagerström

(27 artiklar)

30 KOMMENTARER

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Temperaturen varierar på jorden

  Pachauri erkänner

  Kors i taket! Nu har t.o.m. ordföranden för FNs klimatpanel erkänt att det inte skett någon signifikant global uppvärmning på 17 år. I en intervju (tyvärr bakom en betalvägg) för The Australian i veckan tillkännager Rajendra Pachauri att även han har accepterat detta faktum.
  Like · · Share

  Länk till orginal http://www.theaustralian.com.au/news/nothing-off-limits-in-climate-debate/story-e6frg6n6-1226583112134

  www.theaustralian.com.au
  THE UN's climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year 'Nothing off-limits' in climate debate.
  17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain's Met Office, but said it would need to last "30 to 40 years at least" to break the long-term global warming trend.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Hur påverkar bisfenol-A våra flitiga nödvändiga pollenerare som får bisfenol i sig när skogens blommor skall lämna honung. Våra viktigaste djur för vår överlevnad. Om pollenerarna påverkas bisfenol-A anser jag att kärnkraften är säkrare, renare, miljövänligfare än vindkraften som blockerar COupptaget av den skog som avverkas för vindkraftverken och vägar. 350 000 ton under 20 år. (1hektar skog tar upp 5 - 10 ton CO2/år. Jag har räknat på 2500m2 för torn och 1 mil väg/vindkraftverk. Du gjorde en bra insats idag på radion som ansåg att kärnkraften är en källa för energiproduktion.
  Gen lV kan utnyttja de gamla reaktorernas utbrända kärnbränsle som nyttjats av dagens reaktorer till 0,5% -0,7%. Resterande 90% kan gen lV nyttja. Förvaringen därefter är

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Prioriteringar

  Som första prioritet anser jag att en minskning av energiförbrukningen genom att på alla områden. Själv har jag tittat på belysningsstyrning. andra områden är värme, fläktar vatten- luftläckage. Det här är billiga åtgärder som kommer kunden tillgodo.

  2. Prioritet är lokal biobränsle för gastillverkning. I Tyskland sammanarbetar man i byar på att framställa biogas i betongcistärner för drift av en generator. Restprodukterna blir utmärkt som gödsel. Låga installationskostnader utan miljöförstörning.

  3. Södra delarna av Sverige har geotermiskkraft där man ytnytjar värmen djupt under jordskorpan. Solpaneler tillverkade idag med hög verkningsgrad och prisvärda är ett miljövänligt sätt att generera temporär energi utan stora invessteringar. Dock måste man eventuellt rensa panelerna under vintern från snö. Panelerna kan ed fördel under vintern ställas lodrär för bästa instrålning och min snöpåverkan.

  4. De gamla reaktorerna närmar om 20 år slutet av sin livslängd och måste bytas mot nya generation 3+ eller 4 eller toriumenergi som är drastiskt mycket säkrare och effektivare än de reaktorer som är i drift idag. Man har vidareutvecklat reaktorerna de senaste 50 åren. Man vinner också på att de gamla utbrända uranbränslet som endast har utnyttjat 1% till att driva de moderna reaktorerna som kan utnyttja delar av den kvarvarande energin 90%. Därefter behöver man bara förvara det utbrända bränslet ca 1000 år istället för 100 000 år.

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Olika problem

  Vi har nu fulla vattenmagasin, men när nu kärnkraften inte producerat vad den ska, så är det överföringen som spökat. Det finns inte ledningskapacitet att föra över så mycket från norr till söder. Ytterligare en anledning att producera mer el i södra Sverige.
  Det kommer teknik, som svänghjulsteknik, som kan utjämna frekvensen i nätet. Men visst är man mer beroende av ett stort sammankopplat elnät, när man vill ha förnyelsebart. För att kunna skicka elen dit den behövs, från platser med överskott.
  Det här med "Asiens bruna moln" och vedeldandet. Detta är fattiga människor som knappt har råd med mat. De hämter det bränslet som är gratis. Därför blir det sot. Att lösningen för dem skulle vara kol/olja, som blir dyrare och dyrare och som också skitar ned. Tror jag inte alls på. Vi mådde väl inte så bra heller, förr, när alla eldade med kol och koks. Men visst är det ett jätteproblem. Så försvinner skogen, då blåser och regnar jorden bort. Torkan blir mer direkt, grundvattnet sjunker. Vi behöver verkligen hjälpa dem med detta.Kanske bygga biogasanläggningar, så de kan få gas till matlagningen. Kan kanske lösa de sanitära förhållandena samtidigt.

 • 86f4128d619438012a5dea0b7a0e55d2

  kommentatör Evert_Andersson,

  Tänk om ....

  Tänk om både motståndare och förespråkare till vindkraft kunde enas om ett enkelt faktum. Det går inte att ha intermittenta, ostyrbara energikällor som baskraft. Och baskraft behövs. Dessutom är det inte så att de reglerkraftkällor som vindkraften erfordrar startas när det inte blåser. För att fungera ska de vara igång och styrs ner när vinden ökar. Med förluster som resultat. I nuläget med överfulla vattenmagasin måste stora mängder lagrad energi offras. Det här är skälet till att vindindustrin begär uppluckrade vattendomar för att ha större spelrum. Svensk Energi menar att vattenkraften behöver byggas ut trettio procent för att målet 30 TWh vindkraft ska kunna nås. Annars är det fossilkraft som kommer att reglera den intermittenta vindkraften.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 564 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...