Header-betalogo
Ad-vert
Thorbjorn_i_hogupplost_jpeg

Thorbjörn Larsson VD, Vårdalstiftelsen

Vinst är inte problemet

Publicerad | Anna Andersson

En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon det viktigaste. När det gäller frågan om vinst i vården så är det verkligen den näst viktigaste frågan. Men vad är då viktigast?

Låt mig börja så här. Är vinst något patienter, anhöriga, klienter, kunder - eller vad vi nu kallas - går omkring och funderar över? Knappast. Våra frågor handlar om den bästa vården, den snabbaste tillgängligheten, det mänskliga bemötandet och om värdig behandling.

Jag tror att det finns allt för många som menar att staten är detsamma som samhället och att det kollektiva – gärna kallat ”Det gemensamma” – alltid ska ha företräde framför individen. Man ser hellre undersåtar än aktiva medborgare. För att bevara ett sådant synsätt måste världen beskrivas som bestående av å ena sidan ivrare av offentligt finansierad och driven vård, å andra sidan skrupelfria företagare i samma bransch.

Generellt sett är svensk socialdemokrati angelägen att bevara det gamla systemet, där makten snarare låg hos den politiska sfären än hos den enskilda. Det ska i rättvisans namn framhållas att det finns personer och strömningar inom S som välkomnar mer medborgarinflytande och valfrihet. Stefan Stern är en av dem som idogt och välformulerat ger uttryck för detta, men i det stora hela är svensk socialdemokrati hopplöst förälskad i dåtiden.

Därför är det särskilt intressant att resa till Tyskland för att höra socialdemokrater där resonera på ett helt annat sätt. Här följer pengarna patienten (/brukaren) och det slags köpslående som med det svenska systemet med offentlig upphandling är därför främmande. Medborgarna tillåts också lägga till och skaffa tjänster utöver dem som ingår i grundutbudet.

När det svenska välfärdssystemet i allt väsentligt till det bättre började förändras för 20 år sedan gjordes ett vägval som kanske kan beskrivas som ödesdigert. Man började leka "affär" med skattebetalarnas pengar. Köp och sälj-system kallades det och lade grunden för ett synsätt som idag har fått fullständigt genomslag. Tanken var att genom upphandling till lägsta pris skulle välfärden få ut så mycket som möjligt per skattekrona. Det har fungerat dåligt.

Tanken leder tillbaka till fattigauktionen där det gällde att betala så lite som möjligt. För ett antal år sedan erkände ordföranden för branschföreningen för upphandlare att upphandling ”nog inte passar sig för vård och omsorgstjänster”. Så sant. Mänskliga behov är inte möjliga att paketera i likformade paket.

Minnet är kort men för mindre än tio år sedan kunde vi svenskar inte få information om kvalitetsskillnader i olika delar av Sverige eller mellan olika sjukhus. Skälet till detta var inte att siffrorna inte fanns utan att om vi som medborgare kände till fakta så skulle myten om lika vård för alla överallt, gå om intet. Siffrorna pekar än idag på förskräckande stora skillnader.

Lustigt nog består den privata verksamheten många gånger av människor som har tröttnat på det offentligas tröghet, bristande utrymme för idéer och entreprenörskap. Kanske är linjen mellan dem som verkar i offentlig och privat regi inte så skarp som många kritiker ofta vill göra gällande?

Medicinska resultat, grad av rehabilitering, självupplevd kvalitet, grad av välbefinnande, återgång i arbete. Det finns mängder av kvalitetsparametrar som kan formuleras och jämföras.

Den nuvarande regeringen har förstått att mätning och jämförelse är bra och att val på organisationsnivå är bra. Vad den inte förstått är att de verkliga incitamenten för kvalitetsutveckling ligger i den maktförskjutning det skulle innebära att vi själva förfogade över vår journal och att pengarna följde patienten. Dessutom är det avgörande att alla kvalitetsparametrar finns tillgängliga för var och en, och att de ekonomiska incitamenten handlar om att vara bäst, inte sparsammast.

Att vägra vinst till den vårdföretagare som med korta avtal (oftast treåriga) har stora kapitalinvesteringar och mycket personalkostnader, är lika dumt som att försöka sälja vatten till sjömän.

Redan på 1200-talet diskuterades vinstens storlek och det var en teolog, Thomas av Aquino, som löste frågan genom att införa begreppet ”skälig vinst”. Skälighet när det gäller vinst måste ställas i proportion till alla möjliga storheter bl a i förhållande till risken. Det vore en givande vinstdiskussion.

Byt spelplan! Fokusera på frågan om kvalitet. Låt chefer, medarbetare och inte minst de som är politiskt aktiva svara på frågan: Vad har du gjort idag för att människor skall få den bästa vården och omsorgen?

Thorbjörn Larsson
VD, Vårdalstiftelsen

6a1dd3193c7cf8c6459084dfe9a90d9d

Kommentatör

Anna Andersson

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 546 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...