Header-betalogo
Ad-vert
2_killar_datorjpg_842

Yrkesutbildningar ger fler jobb

Publicerad | redaktionen

Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för en satsning som gynnar såväl de unga på väg ut i arbetslivet som näringslivet i stort. Det skriver utbildningsansvariga i 13 arbetsgivarförbund.

Vi i näringslivet vill se yrkesvux som en egen reguljär utbildningsform och inte enbart en satsning i lågkonjunktur. Det måste gå att utbilda sig till svetsare, plattsättare, bagare, kock, VVS-montör eller automationstekniker även när ekonomin går bra, skriver de 13 undertecknarna.

Att gå från yrkesprogram till en akademisk karriär fungerar ofta alldeles utmärkt, men att gå från ett högskoleförberedande program till en icke-akademisk karriär är däremot i princip omöjligt.

Alltför många unga saknar idag ett jobb. Det är en tragedi både för den enskilde och för samhället. Samtidigt saknar näringslivet rätt kompetens för att utvecklas. Våra medlemsföretag vittnar om utebliven tillväxt på grund av att nyckelkompetenser inte finns att tillgå. Detta gäller såväl företag inom den inhemska tjänste- och servicesektorn som för de svenska exportföretagen.

Tillgången på rätt kompetens är många företags största utmaning. Och vi vet att om produktion läggs ut till andra länder riskerar företagens andra delar att följa efter. För att företagen fortsatt ska satsa på investeringar och forskning måste vi klara kompetensförsörjningen till produktionen och till infrastrukturen av tjänster som kompletterar dessa företag.

Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad reformer för att stärka det svenska utbildningssystemet och höja kvaliteten. En ny gymnasieskola och en ny yrkeshögskola är reformer vi i näringslivet efterfrågat. Dessa reformer har alla möjligheter att bli bra. Men tyvärr ser vi samtidigt att våra unga i allt högre utsträckning skjuter upp sitt yrkesval. De följer helt enkelt en global trend att vilja välja breda utbildningar för att allt senare bestämma vilket yrkesval som bäst passar dem.

Vi vet att en hel del av eleverna på gymnasieskolans högskoleförberedande program trots intentionen inte kommer läsa vidare på högskolan. I stället möter vi i branscherna många av dessa unga när de hör av sig till oss då de kommit på att de faktiskt skulle vilja utbilda sig till ett yrke. Men då blir det problem.

För en elev som tagit examen från ett högskoleförberedande program har det i princip blivit omöjligt att utbilda sig till ett icke-akademiskt yrke. Samma sak gäller för unga som kommit på att de valt fel yrkesprogram. Det här är en olycklig utveckling.

I Sverige brukar vi tala om hur viktigt det är att det alltid ska finnas en andra chans för den som valt fel utbildning på gymnasiet. Vi har varit överens om att återvändsgränder i gymnasiet inte är bra. Att gå från yrkesprogram till en akademisk karriär fungerar ofta alldeles utmärkt, men att gå från ett högskoleförberedande program till en icke-akademisk karriär är däremot i princip omöjligt. Så var det väl ändå inte tänkt?

De senaste årens satsning på yrkesvux, det vill säga yrkeskurser inom komvux, har börjat fungera och allt fler unga har hittat dessa utbildningar. Det i sig har underlättat många företags rekrytering. Det är därför viktigt att den utbildningsformen finns kvar även i framtiden. Utan den är dörren till ett yrke stängd för elever från högskoleförberedande program.

Vi i näringslivet vill se yrkesvux som en egen reguljär utbildningsform och inte enbart en satsning i lågkonjunktur. Det måste gå att utbilda sig till svetsare, plattsättare, bagare, kock, VVS-montör eller automationstekniker även när ekonomin går bra. Det måste dessutom kunna vara möjligt även om de inte står ”långt” från arbetsmarknaden. Utan rätt kompetens riskerar de snart att hamna i statistiken bland arbetslösa.

Den nya yrkeshögskolan med icke akademisk utbildning till ett yrke har visat sig fungera väl. Drygt 8 av 10 får jobb efter att de är klara. Problemet är att utbildningsformen – trots sina goda resultat – inte är prioriterad av regeringen. I dag beviljas endast en fjärdedel av de ansökningar som kommer in om att starta utbildning trots att dubbelt så många ansökningar hade kunnat beviljas om resurserna fanns. Men här är våra företag väldigt tydliga. Det behövs en större satsning på fler platser inom yrkeshögskolan för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens och utvecklas i Sverige.

Arbetslösheten bland unga och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden är hög. Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med problemen. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för en satsning som gynnar såväl de unga på väg ut i arbetslivet som näringslivet i stort. Vi vill se en riktad satsning på kvalitativt bra utbildningar inom yrkesvux och fler platser i yrkeshögskolan.

Manne Didehvar, HR-chef, VVS Företagen

Fredrik Gunnarsson, ansvarig för kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna

Caj Luoma, chef utbildning, arbetsmarknad och arbetsmiljö, Transportgruppen

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, Trä- och möbelföretagen

Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen

Fredrik Voltaire, utbildningsansvarig, Almega

Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier

Peter Thomelius, utbildningschef, Visita

Tobias Eriksson, verksamhetsansvarig kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Ulf Pettersson, utbildningschef, Elektriska Installatörsorganisationen

Saga Hellberg, ansvarig kompetensförsörjning, Svenska Teknik & Designföretagen

Helen Rönnholm, ansvarig utbildning och forskning, Svensk Handel

Mia Liljestrand, expert utbildningsfrågor, Svenskt Näringsliv

 

Debattartikeln har även publicerats i Svenska Dabladet på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/yrkesutbildningar-ger-fler-jobb_7418916.svd

 

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

1 KOMMENTARER

 • C0d66bdb9804d71817bd2a95ef023500

  debattör Magnus Ivarsson,

  Civilingenjör i teknisk fysik / Master of Science in Engineering Physics

  -------------------------------
  Jag är civilingenjör i teknisk fysik / Master of Science in Engineering Physics från LTH och tog examen 2005.
  Jag har sedan examen sökt hundratals jobb och arbetat som PC-support, maskinoperatör på en industri och som vitvaruförsäljare sedan examen.
  Har innan examen arbetat som civilanställd stridsvagnsmekaniker och säljare.
  Jag tar ett ingenjörs jobb var som helst i världen, när som helst.

  Jag skriver nu 3 meter höga bokstäver längst motorvägarna och järnvägarna på bullervallar, för att försöka få jobb som ingenjör och har gjort detta i snart 3 månader utan resultat.
  http://hd.se/bastad/2012/07/21/soker-jobb-med-klotter/
  Det finns 2 artiklar om detta även i Hallandsposten.

  Kan någon här erbjuda mig ett arbete?


  M.Sc. Magnus Ivarsson
  ----------------------------------------------

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

På väg mot utbrändhet

ARBETSMARKNAD Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två å 0

Publicerad | Eric Uggla

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

ARBETSMARKNAD I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk s 0

Publicerad | Leif Svensson

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...